رئیس کل دادگستری استان بوشهر

شورای حل اختلاف ویژه صنعت نفت، گاز و انرژی در عسلویه افتتاح شد

مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: برای اولین بار در کشور شورای حل اختلاف ویژه صنعت نفت، گاز و انرژی در عسلویه تشکیل شد.

به گزارش جنوب استان، مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: برای اولین بار در کشور شورای حل اختلاف ویژه صنعت نفت، گاز و انرژی در عسلویه تشکیل شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در حوزه قضایی عسلویه بیشتر پرونده ها مربوط به حوزه نفت، انرژی و پتروشیمی است با شروع به کار شورای حل اختلاف ویژه صنعت نفت و انرژی حدود ۴۰ تا ۵۰ پرونده‌های ورودی به دادگستری استان در این حوزه کاهش پیدا می کند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: مقرر شده در شعب شورای حل اختلاف ویژه صنعت نفت به پرونده ها و اختلاف حوزه انرژی توسط افراد فعال در همین حوزه رسیدگی شود و اگر پرونده به سازش منتهی نشده به مراجع قضایی ارسال شود.