دستگاه جعل امضا

جعل امضا با استفاده از دستگاه مکانیکی ساده + فیلم

با استفاده از دستگاهی خاص، خلافکاران به راحتی امضای افراد را جعل می‌کنند.

در شیوه نوین کلاهبرداری و جعل، این بار دستگاهی به میان خلافکاران اضافه شده که به راحتی می تواند امضای هر شخصی را جعل کند.