طی حکمی

سرپرست اداره ثبت و اسناد شهرستان عسلویه منصوب شد

باحضور مدیر کل ثبت و اسناد استان و فرماندار عسلویه سرپرست اداره ثبت و اسناد شهرستان عسلویه منصوب شد.

صبح روز سه شنبه ۱۳دی ماه با حضور فرماندارشهرستان ، رئیس کل دادگستری استان،مدیر کل ثبت و اسناد استان، مشاور عالی رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و مسئولین شهرستانی در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار و از زحمات محمدی تقدیر و بشیری زاده به عنوان سرپرست اداره ثبت و اسناد شهرستان عسلویه منصوب شد. در ادامه فرماندار عسلویه افزود: ثبت اسناد و املاک یکی از ادارات مهم شهرستان است و مردم مشکلات و مسائل زیادی دارند که باید در این سازمان با وقت و حساسیت چند برابر رفع و سازماندهی شود.