نشست

نشست رئیس شورای شهرستان کنگان با احمدی نماینده محترم مردم در دفتر مجلس

علی شادمان ، رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان با حضور در دفتر تهران دکتر احمدی پیگیر مشکلات کلی شهرستان از جمله مصوبات بیمارستان امام خمینی و جاده وفاق دیر _کنگان و لایروبی و توسعه اسکله بندرشیرینو و اطاله بازوی دهانه اسکله بندر پرک بودند که در این نشست پیگیری‌ها و مکاتبات لازم و تماس هایی با سازمان های مربوطه توسط جناب دکتر احمدی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انجام گرفت .

علی شادمان ، رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان با حضور در دفتر تهران دکتر احمدی پیگیر مشکلات کلی شهرستان از جمله مصوبات بیمارستان امام خمینی و جاده وفاق دیر _کنگان و لایروبی و توسعه اسکله بندرشیرینو و اطاله بازوی دهانه اسکله بندر پرک بودند که در این نشست پیگیری‌ها و مکاتبات لازم و تماس هایی با سازمان های مربوطه توسط جناب دکتر احمدی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انجام گرفت .