بازدید های میدانی

سرکشی و بازدیدهای پیاپی فرماندار از پروژه ها و روستاهای عسلویه

سید علی هاشمی فرماندار خستگی ناپذیر شهرستان عسلویه با سرکشی و بازدیدهای پیاپی از پروژه ها و روستاهای این شهرستان، امید در دل مردم زنده کرده است.

به گزارش جنوب استان، در روزهای گذشته سید علی هاشمی فرماندار عسلویه با بازدید از مرکز اقامتگاه و بومگردی شهر عسلویه، آبادی وهن در بخش مرکزی ، اسکله صفاری عسلویه بازدید و نشستی با شورای لنج داران ، سد اخند و سایر پروژه ها، امید در دل مردم زنده کرده است.