رئیس کل دادگستری استان بوشهر

دستور قضایی برای اشتغال ۵۰ درصدی نیرو‌های بومی در حوزه پارس جنوبی

مهر انگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر، دستور داد: دادستان شهرستان عسلویه در خصوص اشتغال ۵۰ درصد نیرو‌های بومی در حوزه پارس جنوبی که از خواسته‌های به حق مردم این استان است، ورود کند.

به گزارش جنوب استان، مهدی مهر انگیز ضمن بازدید از بخش‌های مختلف حوزه قضایی شهرستان کنگان در جلسه‌ای با حضور رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های جنوبی استان بوشهر به تبیین سیاست‌های قوه قضاییه پرداخت و افزود: تکریم و تسریع در انجام امور مراجعان و حل مسائل و مشکلات آن‌ها که از اولویت‌های دستگاه قضا است، حتما در دستور کار قرار گیرد و در این خصوص اهتمام ویژه به کار رود.

وی تاکیدکرد: باید در جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی و طولانی شدن روند رسیدگی تلاش بیشتری صورت گیرد

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تاکید بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی، گفت: رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها باید با حساسیت لازم حقوق شهروندی راپیگیری کرده و نسبت به بازرسی از واحد‌های ضابطان به منظور نظارت بر اجرای صحیح امور و روند تحقیقات و بازداشت متهمان اقدام کنند.

مهرانگیز با اشاره به اهمیت حفظ حقوق عامه، گفت: دادستان‌ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه ورود کنند و به صورت جدی این قبیل موضوعات را بررسی و پیگیری کنند.

وی ادامه داد: در خصوص اشتغال ۵۰ درصد نیرو‌های بومی در حوزه پارس جنوبی که از خواسته‌های به حق مردم این استان است، دادستان شهرستان عسلویه نسبت به این موضوع ورود و به صورت دقیق این مساله را بررسی کرده و با شناسایی مدیرانی که نسبت به اجرای مصوبه هیئت وزیران اهتمام لازم نداشته‌اند وفق مقررات اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین به یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه اشاره کرد و افزود: پیگیری برخی از محور‌های مخاطره آمیز مواصلاتی در سطح استان به منظور جلوگیری ازحوادث منجر به جرح و فوت نیز از مصادیق حقوق عامه است که دادستان‌ها باید نسبت به این قبیل موارد نیز ورود کنند تا اقدامات لازم انجام شود.