طی حکمی از سوی سرپرست شیلات استان بوشهر

سرپرست اداره شیلات شهرستان کنگان منصوب شد

با صدور حکمی از سوی عقیل امینی سرپرست شیلات استان بوشهر ، سرپرست جدید اداره شیلات شهرستان کنگان منصوب شد.

به گزارش جنوب استان، عقیل امینی سرپرست شیلات استان بوشهر ضمن تجلیل از خدمات علیرضا مکاریان ، مرضیه قنبرپور را به عنوان سرپرست اداره شیلات کنگان معرفی کرد.

قنبرپور دارای مدرک کارشناسی شیلات میباشد.