بازدید میدانی

بازدید مشترک نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار

شیخ‌موسی احمدی نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی به‌ همراه احمد غریبی فرماندار کنگان؛ از نقاط مختلف شهر کنگان و بنک بازدید کردند.

به گزارش جنوب استان بازدید مشترک شیخ‌موسی احمدی نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی به‌ همراه احمد غریبی فرماندار کنگان؛ از کلینیک تخصصی شهید هاشمی کنگان بازدید کردند.

در ادامه از بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان ، از فرماندهی انتظامی این شهرستان در خصوص مسائل و مشکلات و مطالبات از این فرماندهی و عملیات اجرایی خط انتقال ۴۰۰ ازمخزن ده هزارمترمکعبی کنگان تامخزن دوهزارمترمکعبی بنک بازدید کردند.