به مناسبت پنجمین روز از دهه فجر

آغاز عملیات اجرایی مجموعه ورزشی ساحلی شهر کنگان

آیین عملیات اجرایی پروژه مجموعه ورزشی ساحلی شهر کنگان با حضور مسئولین شهرستانی به صورت مشترک با دیگر پروژه ها برگزارشد.

آیین عملیات اجرایی پروژه مجموعه ورزشی ساحلی شهر کنگان با حضور مسئولین شهرستانی به صورت مشترک با دیگر پروژه ها برگزارشد.

این مجموعه بامساحت ۱۲۵ مترمربع شامل رختکن و ساختمان اداری احداث خواهدشد.

مجموع اعتبار تخصیص داده شده این پروژه ورزشی ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت نفت است.