مدیر عامل شرکت پازارگاد، عضو شورای تخصصی صلح و سازش دعاوی حوزه انرژی شد

حجت نظری مدیر عامل شركت پازارگاد، عضو شورای تخصصی صلح و سازش دعاوی حوزه انرژی شد

شورای تخصصی صلح و سازش دعاوی در حوزه انرژی صبح امروز سه شنبه ۲۹ آذر ماه در مراسمی با حضور مهدی مهر انگیز ، رئیس کل دادگستری استان بوشهر شروع به کار کرد.
شورای تخصصی صلح و سازش با هدف استفاده از تجربیات تخصصی کارکنان صنعت نفت در رفع دعاوی مربوط به حوزه انرژی در منطقه ویژه پارس شروع به کار کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این مراسم گفت ، از آنجا که امکان آموزش تخصصی به قضات به دلیل جنبه تخصصی و فنی مسائل مربوط به حوزه انرژی وجود ندارد ، برآن شدیم تا با تشکیل این شورا از نظرات تخصصی مدیران صنعت نفت جهت مصالحه این دعاوی استفاده کنیم
وی افزود: مهم این است که این دعاوی با رضایت طرفین حل و فصل شوند که علاوه بر سرعت بخشیدن به رفع دعاوی حقوقی رضایت طرفین دعاوی نیز جلب شود.
در این مراسم احکام شورای تخصصی صلحو سازش دعاوی در حوزه انرژی به عنوان صلح یار صادر شد و دکتر حجت نظری مدیر عامل شرکت عملیت غیر صنعتی پازارگاد به عنوان یکی از اعضا این شورا انتخاب و معرفی شد.