بازداشت معاون استاندار بوشهر

معاون استاندار بوشهر بازداشت شد

یکی از معاونین استانداری بوشهر توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) بازداشت شد. یک منبع آگاه قضایی، اتهام این فرد را تخلفات مالی و در ادامه بررسی پرونده‌های اقتصادی در قوه قضاییه عنوان کرد.   هنوز هیچ تغییری در ترکیب معاونان استانداری بوشهر در دولت جدید صورت نگرفته است. مریم بهمنیخبرنگار پایگاه خبری جنوب استان می […]

یکی از معاونین استانداری بوشهر توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) بازداشت شد. یک منبع آگاه قضایی، اتهام این فرد را تخلفات مالی و در ادامه بررسی پرونده‌های اقتصادی در قوه قضاییه عنوان کرد.

 

هنوز هیچ تغییری در ترکیب معاونان استانداری بوشهر در دولت جدید صورت نگرفته است.