با حمایت نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد

یک کهگیلویه و بویراحمدی رئیس مجتمع پتروشیمی مروارید شد

 طی حکمی، حسین تابش نژاد را بعنوان سرپرست مجتمع پتروشیمی مروارید در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی منصوب شد.

طی حکمی از طرف مدیر عامل پتروشیمی مروارید حسین تابش نژاد سرپرست مجتمع پتروشیمی مروارید منصوب شد .

در بخشی از این حکم آمده است؛ نظر به تعهد وتخصص و تجربیات ارزشمند  جنابعالی در طول دوران حضور در واحدهای مختلف شرکت  وبا در نظر گرفتن تعالی سازمانی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مجتمع پتروشیمی مروارید منصوب می گردید.

گفتنی است تابش نژاد از کهگیلویه وبویر احمد، شهرستان چرام می باشد.