حذف مدیران پروازی

آخرین خبر از حذف مدیران پروازی

رستمی مدیرعامل شستا شد؛ شنیده شده یکی از اولویت‌های جدید مدیرعامل شستا حذف مدیران پروازی زیرمجموعه می باشد.

به گزارش جنوب استان؛ پس از تشکیل جلسه هیات مدیره شستا ، علی رستمی بعنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) منصوب شد.

 شنیده شده حذف مدیران پروازی با توجه به دستور ریاست جمهوری یک از اولویت های رستمی در شستا خواهد بود و بزودی برکناری این مدیران کلید خواهد خورد.
لازم به ذکر است ماه گذشته نیز اسامی مدیران پروازی زیر مجموعه شستا که شرکت های پتروشیمی زیادی را در زیرمجموعه خود جای داده است منتشر شده بود.