انتصاب

سرپرست جدید شبکه دامپزشکی شهرستان کنگان منصوب شد

دکتر برهان مال الهی به سمت سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کنگان منصوب شد.

در مراسمی که بعدازظهر روز دوشنبه ۲۸ فروردین در حضور احمد غریبی فرماندار کنگان، دکتر مهدی تنگستانی مدیر کل ، مهندس میثم رضایی معاون توسعه و رحمان بخش مصلحی مدیر امور عمومی دامپزشکی استان در فرمانداری شهرستان کنگان برگزار شد، طی حکمی از طرف مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر، دکتر برهان مال الهی به سمت سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کنگان منصوب شد.