انتصاب

مدیرکل شیلات استان بوشهر منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران عقیل امینی به عنوان مدیر کل شیلات استان بوشهر منصوب شد.

در حکم رئیس سازمان شیلات ایران خطاب به عقیل امینی آمده است: با توجه به مراتب شایستگی و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل شیلات استان بوشهر» منصوب می‌شوید.

سیدحسین حسینی می‌افزاید: امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، روحیه انقلابی، مردم داری، پاکدستی، فساد ستیزی و قانون مداری؛ مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی و با هماهنگی معاونین و مدیران ستادی سازمان، مسئولین محترم استانی و تعامل با سایر همکاران در تحقق اهداف برنامه تحولی مقام عالی وزارت و سازمان مجدانه بکوشید.

بیش از ۱۰ سال رئیس اداره شیلات شهرستان دیر، کارشناس گروه آب‌های جنوب سازمان شیلات ایران، مسئول امور صید اداره شیلات شهرستان دیر، مدیر بندر اسکله صیادی شهرستان دیر و … بخشی از تجارب شیلاتی عقیل امینی است.