کاسبی شرکت برق از آزمون استخدامی

کاسبی شرکت برق از آزمون استخدامی+عکس

به نظر می رسد نهادهای نظارتی باید به این شیوه که نوعی کاسبی از شمار بالای بیکاران جامعه است ورود کنند.

جنوب استان: در فراخوان جذب ۹ نفر توسط شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، متقاضیان برای ثبت نام باید ۲۰۰ هزارتومان پرداخت کنند.

جدا از اینکه برای جذب ۹ نفر که شامل مامور، راننده و کارگر است چه آزمون استخدامی قرار است برگزار شود، هدف از دریافت ۲۰۰ هزارتومان هم مشخص نیست.

کافیست ۲ هزار نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کنند کنند تا مبلغ پرداختی هرکدام جمعا به رقم ۴۰۰ هزارتومان برسد.

به نظر می رسد ضروری است نهادهای نظارتی به این شیوه که نوعی کاسبی از شمار بالای بیکاران جامعه است ورود کنند.

4588174.jpg (528×323)