سوپروایزر بیمارستان نبی اکرم (ص) عسلویه

انتشار بوی گاز در عسلویه ۱۰ نفر را راهی بیمارستان کرد

سوپروایزر بیمارستان نبی اکرم (ص) عسلویه گفت: شب گذشته بوی گاز در عسلویه ۱۰ نفر را راهی بیمارستان کرد، متاسفانه شدت بوی گاز به حدی زیاد بود که بیماران بستری در بخش های داخلی و اطفال بیمارستان هم با مشکل مواجه شدند.

به گزارش جنوب استان به نقل از عسلویه آنلاین عبدالمجید احمدیان اظهار داشت: بوی شدید گاز شب گذشته در شهر عسلویه باعث شد تعدادی از شهروندان به دلیل تنگی نفس و سرگیجه راهی اورژانس بیمارستان شوند

سوپروایزر بیمارستان نبی اکرم (ص) عسلویه بیان کرد: به علت شدت بوی گاز حدود ۱۰ نفر از شهروندان با علائم تنگی نفس، سرگیجه، سردرد، حالت تهویه و خارش در گلو به اورژانس بیمارستان مراجعه و مداوا شدند.

وی ادامه داد: متأسفانه شدت بوی گاز به حدی زیاد بود که بیماران بستری در بخش‌های داخلی و اطفال بیمارستان هم با مشکل مواجه شدند.