استخدامی

استخدام گروه باختر (استخدام جدید)

شرکت گروه باختر به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های زیرمجموعه خود واقع در شهرهای عسلویه، خرم آباد، چابهار و دفتر مرکزی تهران، از بین متقاضیان واجد شرایط با انعقاد قرارداد مدت معین، بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی و به صورت ساکن (این شرکت ها طرح اقماری ندارد)، اقدام به جذب می نماید.

با استعانت از خداوند متعال، شرکت گروه باختر به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های زیرمجموعه خود واقع در شهرهای عسلویه، خرم آباد، چابهار و دفتر مرکزی تهران، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی: فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس طبق شرایط در نظر گرفته شده (آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی، روانشناسی و معاینات پزشکی)، مطابق جدول ذیل و با انعقاد قرارداد مدت معین، بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی و به صورت ساکن (این شرکت ها طرح اقماری ندارد)، اقدام به جذب می نماید.
مهلت ثبت نام از ۲۱ اردیبهشت الی ۸ خرداد ۱۴۰۲ می باشد.

شرایط ثبت نام