فرماندار دیر:

کتاب تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان دیر نوشته شود

باربرز، فرماندار شهرستان دیر گفت: کتاب تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان دیر توسط پژوهشگران نوشته شود.

یونس باربرز ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از معلمان شهرستان دیر، اظهار داشت: جامعه باید دیدگاه خود را به معلم تغییر دهد و نگاه مترقی داشته باشد.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه معلم اصل و بقیه مسائل فرع است، افزود: معلم در امنیت ملی نقش اساسی دارد و نجات بخش کشور است.

وی با تاکید بر اینکه مدرسه کانون پرورش و معلم قلب تپنده تحول بنیادین است، ادامه داد: همه مراسمی که برای آموزش و پرورش برگزار شده برای ما و مردم ثمراتی داشته است.

باربرز با بیان اینکه معلم الفبای زندگی و درس عشق می‌دهد، گفت: شهرستان دیر از دیرباز سرزمین ادب پرور و خاستگاه بزرگان و اندیشمندانی بوده که آوازه آنها نه تنها در استان بوشهر بلکه در کشور پیچیده است.

وی با عنوان اینکه آموزش و پرورش شهرستان دیر از پیش قراولان راه اندازی مدرسه در استان بوده است، گفت: همه شهرستان‌ها تاریخ آموزش و پرورش خود را نوشته اند و ما نیز باید این کار را انجام دهیم.

باربرز تاکید کرد: پژوهشگران شهرستان دیر کتاب تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان را تألیف و در مراسم تجلیل از معلمان در سال آینده رونمایی کنند.

وی افزود: امیدواریم با همدلی و وفاق و مهربانی شاهد پیشرفت آموزش و پرورش شهرستان در سطح کشور باشیم.