بازرس کل استان بوشهر:

محکومیت یک مدیرکل و معاونین سابق در استان بوشهر

۵۷ سال حبس، رد مال، جریمه نقدی ۵۵ میلیارد ریال و ۵۱۸ ضربه شلاق: بازرس کل استان بوشهر از حکم محکومیت بدوی یک مدیرکل و معاونین سابق در استان بوشهر خبر داد.

بازرس کل استان بوشهر گفت: نظر به بازرسی‌های انجام شده از عملکرد مالی یکی از دستگاه‌های اجرایی استان، حجم قابل توجهی تخلفات و سو جریانات مالی شناسایی شد که متهمان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست، حکم محکومیت مدیرکل سابق و هفت نفر از کارمندان در دادگاه بدوی صادر شد.

اسحاق شهبازی روز جمعه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین طی روزهای اخیر احکام محکومیت اداری چهار کارمند متخلف در ۲ دستگاه دولتی دیگر در استان نیز صادر شد.

وی اضافه کرد: این افراد به جرم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، اختلاس، تنظیم قراردادهای صوری، جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و سو استفاده از موقعیت شغلی سرجمع به ۵۷ سال حبس تعزیری، رد مال ۱۶۳ حلقه لاستیک ماشین آلات سنگین، جریمه نقدی به میزان بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال و ۵۱۸ ضربه شلاق محکوم شدند.

بازرس کل استان بوشهر در خصوص محکومیت چهار کارمند متخلف گفت: در پرونده‌ای دیگر با صدور حکم محکومیت توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان از انتصاب ۲ کارشناس به پست‌های حساس و مدیریتی جلوگیری به عمل آمد و ۲ رئیس اداره نیز در یکی دیگر از دستگاه های اجرایی استان تنزل پست سازمانی گرفتند.