طی پیامی

پیام مدیرعامل مخازن سبز پتروشیمی عسلویه برای روز روابط عمومی

مدیرعامل شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه در پیامی روز روابط عمومی و ارتباطات را تبریک گفت.

پیام مهندس یزدانی کاشانی به مناسبت روز روابط عمومی به شرح ذیل است:
بیست و هفتم اردیبهشت ماه که در تقویم به نام روز روابط عمومی و ارتباطات مزین شده، صرفا یک مناسبت در یک برگ این تقویم نیست بلکه تداعی‌گر علم، تخصص، مهارت و هنر افراد شاغل در این حوزه است.
امروزه موفقیت و رشد سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های مختلف و تداوم‌شان در عرصه‌های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها گره خورده است چرا که جایگاه و اهمیت روابط عمومی‌ها در عصر اطلاعات و در دورانی که آگاهی رسانی و مدیریت افکار عمومی نقش اساسی در پیشبرد اهداف دارد، دو چندان شده است.
اینجانب فرا رسیدن روز روابط عمومی و ارتباطات را به همه پیشگامان تعامل و ارتباط سازنده که با قلب‌های بزرگ و اراده‌های مستحکم در این جایگاه ارزشمند مشغول به کار هستند بویژه همکاران واحد روابط عمومی شرکت مخازن سبز تبریک و تهنیت عرض کرده و برایشان آرزوی سرافرازی و توفیق روزافزون از خداوند متعال خواستارم.