طرح طبقه بندی

کارگران پتروشیمی و پالایشگاه های عسلویه چشم انتظار طرح طبقه بندی

کارگران پیمانکاری در سایت‌های مختلف پتروشیمی و پالایشگاهی همچنان در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.

کارگران پیمانکاری پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، علیرغم وعده‌های مختلف هنوز از طرح طبقه‌بندی مشاغل که الزام مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار است بهره‌مند نشده‌اند.

کارگران پیمانکاری که بیش از یک سال است در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی به تمام نهادها از جمله اداره کار عسلویه مراجعه کرده‌اند اما به نتیجه نرسیده‌اند.

این کارگران می‌گویند: اگر طبقه‌بندی اجرا نشود، دستمزدمان بسیار ناچیز و ناکافی‌ست و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

کارگران پیمانکاری در بندر امام نیز از جمله کارگرانی هستند که در مواردی طرح طبقه‌بندی مشاغل برایشان اجرا نشده است؛ این کارگران در یکی از مناطق نفتی کشور همچنان در انتظار ترمیم دستمزد هستند.

در چندین فاز عسلویه و کنگان نیز کارگران نگهداری، تعمیرات و ساخت، از طرح طبقه‌بندی مشاغل محروم هستند؛ این در حالیست که در هر کارگاهِ دایر کشور با بیش از ۵۰ کارگر بایستی طرح طبقه‌بندی توسط کارفرما اجرا شود و اگر کارفرما در این زمینه تعلل کند، باید اداره کار محل راساً ورود کند و نسبت به تدوین طرح مناسب اقدام نماید.