تقدیر از واحدهای برتر استانی و اجرایی بانک توسعه تعاون

دو رئیس بانک توسعه تعاون جم و کنگان به عنوان مدیر برتر انتخاب شدند

از مدیر بانک توسعه و تعاون خانم شاهد بهروز (جم بوشهر) و سید مصطفی سجادی (کنگان) به عنوان مدیر برتر تقدیر شد.

در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی بانک توسعه تعاون جلیل کرمی برجویی مدیر شعب استان خوزستان، محمد علی محترم مدیر شعب استان اصفهان، غلامرضا کافی زاده مدیر پیشین شعب استان کرمان، علمدار شایان مدیر شعب استان بوشهر، علیرضا اکبری مدیر پیشین شعب استان سمنان، مهدی درستی مدیر شعب استان آذربایجان غربی، مسعود کردستانی مدیر پیشین شعب استان زنجان و محمد رضا شریفی مدیر شعب استان خراسان شمالی به عنوان مدیران برتر استانی بانک مورد تجلیل قرار گرفتند.

در ادامه سعید معادی معاون پیشین مدیر عامل در امور استانها و بازاریابی و مدیر بازنشسته و پیشکسوت بانک مورد تقدیر قرار گرفت.
امیر میرشفیعی رییس اداره کل برنامه ریزی و مدیریت عملکرد، صیاد رحمانپور مدیر امور استانها و شعب، احمد محمدی مدیر امور اعتباری، سید محمد مهدی حججی رییس اداره کل اعتبارات، علی اکبر ابراهیمی رییس اداره کل امهال و وصول مطالبات و هادی بخت یار رییس اداره کل راهبری و پشتیبانی استان ها و شعب به عنوان مدیران برتر ستادی انتخاب شدند.

در میان شعب ممتاز از مدیر بانک توسعه و تعاون خانم شاهد بهروز (جم بوشهر) و سید مصطفی سجادی (کنگان) به عنوان مدیر برتر تقدیر و به عنوان روسای شعب منتخب معرفی شدند.