رئیس کل دادگستری استان بوشهر

رئیس کل دادگستری استان بوشهر دستور بازگشایی فرودگاه شهر جم را صادر کرد

مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بررسی علت تعطیلی فرودگاه توحید جم، دستورات لازم را در خصوص بازگشایی این فرودگاه که یکی از خواسته‌های اصلی مردم استان است را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همراه با دادستان مرکز و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان بوشهر و مسئولان قضایی شهرستان جم با حضور در فرودگاه توحید جم علت تعطیلی این فرودگاه را مورد بررسی قرار داد.

مهدی مهرانگیز در نشستی که بهمین منظور برگزار شده بود، با شنیدن مسائل و مشکلات موجود و دلایل تعطیلی این فرودگاه در جمع مدیران فرودگاه و همچنین مدیران شرکت پالایشگاه گاز فجر جم به عنوان متولیان امر و اعضای شورای شهر جم به نمایندگی از مردم، دستورات لازم را در خصوص بازگشایی این فرودگاه که یکی از خواسته‌های اصلی مردم است را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان در این دیدار با بیان اینکه استفاده کردن از حمل و‌نقل ایمن و با کیفیت یکی از مصادیق حقوق عامه است دستورات لازم در این خصوص را صادر و مقرر کرد تا دادستان شهرستان جم تا حصول نتیجه و اعلام به مردم شهرستان با دقت و سرعت این موضوع را پیگیری کرده و در صورت ترک فعل متولیان مربوطه، آن‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.