مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

دعوت از سرمایه گذاران متقاضی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: براساس تصمیم واگذاری بخشی از پساب بوشهر به سرمایه‌گذاران، افراد متقاضی می‌توانند مطابق برنامه‌ زمان بندی شده برای ارائه درخواست خود اقدام کنند.

ابوالحسن عالی روز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کم آبی یکی از مشکلات چندین دهه اخیر شهر بوشهر است که اقدامات قابل توجهی برای به حداقل رساندن آن انجام شده در همین راستا انتقال و مدیریت صحیح پساب نیز می‌تواند در تامین آب پایدار نقش داشته باشد.

وی بیان کرد: بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر در راستای ارتقا، توسعه، بهره برداری و نگهداری مطابق با استانداردهای زیستی محیطی به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: این واگذاری به صورت روش بیع متقابل تعریف و دوره احداث، ارتقا و توسعه تاسیسات فاضلاب ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است که بهره‌برداری، راهبری، حفاظت، تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی تاسیسات فاضلاب نیز باید توسط سرمایه گذار اجرایی شود.

عالی جمعیت تحت پوشش در این طرح را ۳۵۷ هزار نفر برشمرد و گفت: متقاضیان سرمایه گذاری واجد شرایط می‌توانند از امروز تا ساعت ١٨ روز سه شنبه ۱۶ خردادماه جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: پس از بررسی مدارک ارزیابی سرمایه گذاران توسط سرمایه پذیر، از متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مزایده و تهیه و ارسال پیشنهاد مالی دعوت می‌شود.