مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر:

بیش از ۲ هزار بوشهری دارای سه فرزند برای دریافت زمین نام‌نویسی کردند

دستغیبی، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: در زمینه اجرایی شدن طرح جوانی جمعیت تاکنون ۲ هزار و ۶۴۷ نفر از این استان در سامانه دریافت زمین ویژه دارندگان فرزند نام‌نویسی کرده‌اند که درخواست ۶۴۵ نفر مورد تأیید نهایی قرار گرفته و ۹۴۴ نفر هم در انتظار بررسی هستند.

سید محمود دستغیبی روز شنبه در نشست شورای تامین مسکن استان بوشهر اظهار کرد: در همین ارتباط ۶۴۴ واحد مسکونی در قالب طرح جوانی جمعیت برای دارندگان سه فرزند و بیشتر در استان تامین شده است.

وی افزود بر اساس قانون جوانی جمعیت، زمین برای ساخت مسکن به پدر و مادرهای دارای سه فرزند و بیشتر واگذار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به نهضت ملی مسکن در این استان، تصریح کرد: در برنامه چهار ساله این طرح، ساخت ۴۲ هزار و ۹۰۴ واحد مسکونی در استان در دستور کار قرار گرفته است.

دستغیبی با بیان اینکه تاکنون ۶۳ هزار و ۲۵۲ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر اقدام به نام‌نویسی کرده‌اند، افزود: از این تعداد ۴۹ هزار و ۶۷۶ نفر واجد شرایط شناخته شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تعداد متقاضیان حائز شرایط فعال برای تخصیص طرح را ۱۵ هزار و ۹۲۰ نفر اعلام و اضافه کرد: تاکنون به چهار هزار و ۶۹۹ نفر طرح مسکن تخصیص یافته است.

وی با اشاره به تامین ۳۲ هزار و ۸۰ واحد زمین گفت: از تعداد متقاضیان ساخت مسکن تاکنون چهار هزار و ۶۱۲ نفر نسبت به پرداخت مبلغ اولیه بالای ۴۰ میلیون تومان اقدام کرده‌اند.

دستغیبی با بیان اینکه از محل طرح نهضت ملی مسکن بیش از هشت هزار واحد مسکونی در قالب ۳۰۷ طرح در دست ساخت است، بیان کرد: در این زمینه، ۲ هزار و ۴۲۶ واحد دارای پروانه ساختمانی هستند و طرح‌های دارای قرارداد مشارکت مدنی نیز چهار هزار و ۱۵۰ واحد مسکونی شامل می‌شود.

وی تعداد واحدهای مسکونی دارای قرارداد سازنده را هفت هزار و ۱۷۹ واحد اعلام کرد و گفت: برای سرعت بخشی در روند ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار از زمین‌های دولتی به این طرح‌ها الحاق شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین اظهار کرد: در زمینهه اجرایی شدن طرح جوانی جمعیت تاکنون ۲ هزار و ۶۴۷ نفر در استان اقدام به نام‌نویسی کرده‌اند که درخواست ۶۴۵ نفر مورد تأیید نهایی قرار گرفته و ۹۴۴ نفر هم در انتظار بررسی هستند.

وی همچنین با اشاره به پرداخت تسهیلات طرح خودمالکی گفت: با ناتم‌نویسی چهار هزار و ۵ نفر در این بخش، بانک‌ها با ۹۶۷ نفر اقدام به انعقاد قرارداد کرده‌اند.