با حضور دلیری مدیر حراست مرکزی هلدینگ؛

امیرعباس اقلیما به عنوان سرپرست حراست جدید پتروشیمی سبلان منصوب شد

مراسم معارفه امیرعباس اقلیما سرپرست حراست شرکت صنایع پتروشیمی سبلان با حضور احمدی رئیس حراست ارشد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، دلیری مدیر حراست مرکزی هلدینگ و کریمی مدیرعامل و مدیران این شرکت برگزار و از تلاش های بارونی، سرپرست پیشین این واحد نیز تقدیر شد.

در این مراسم ‌احمدی رئیس حراست ارشد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه جایگاه حراست در صنعت پتروشیمی جایگاهی ویژه است، گفت: نقش حراست به خصوص در اتفاقات و رویدادها نقشی تعیین‌کننده است چرا که می تواند بصورت مستقیم چابکی و پویایی صنعت پتروشمی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

همچنین سید یاسر دلیری مدیر حراست مرکزی هلدینگ با اشاره به ویژگی‌های این حوزه گفت: حراست نه مچ‌گیرانه، بلکه در واقع پیشگیرانه است و صیانت از این صنعت ارزش آفرین را تضمین می کند.

وی افزود: اگر چنین رویکردی داشته باشیم، آنگاه متوجه خواهیم شد که چرا نقش حراست در صنعت پتروشیمی کلیدی و با اهمیت است زیرا حراست، یک تولیدی است که ماحصل آن، امنیت است.

مهندس کریمی مدیرعامل پتروشیمی سبلان نیز با قدردانی از تلاش‌های مصطفی بارونی در مدت تصدی سرپرستی حفاظت فیزیکی و تبریک به امیرعباس اقلیما به عنوان سرپرست جدید حراست پتروشیمی سبلان تصریح کرد: اهمیت ویژه حراست در توجه به وظایف ذاتی آن و آرامشی است که پیوسته باید در این واحد وجه همت خود قرار دهد از این رو انتظار دارم که حراست و حفاظت از شرکت و صیانت از این خانواده بزرگ در پیشبرد اهداف مجموعه صنایع پتروشیمی قرار گیرد.

مهندس کریمی تاکید کرد: این آمادگی را داریم که برای تحقق اهداف تعیین‌شده به شکل موثر، دستورالعمل‌های موجود بازنگری شوند.