جوانگرایی در صدور یک حکم

مدیرامورحقوقی و قراردادهای پتروشیمی مروارید منصوب شد

با صدور حکمی از سوی غلامپور، مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید، عبدالصمد بحرینی یک جوان بومی به عنوان مدیر اداره حقوقی و امور پیمان های این شرکت منصوب شد.

براساس حکم دکتر اسداله غلامپور، دکتر عبدالصمد بحرینی از جوانان متخصص و نخبه استان بوشهر به سمت مدیریت اداره حقوقی و امور پیمان های شرکت پتروشیمی مروارید، منصوب گردید.

در کارنامه کاری دکتر بحرینی می توان به مسئول امور حقوقی شرکت نفت و گاز پارس، نماینده حقوقی اداره مسکن و شهرسازی، رئیس دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای بوشهر، رئیس امور حقوقی پتروشیمی جم،
جانشین چهار مدیر حقوقی و پیمان های پتروشیمی جم، مسئول قراردادهای بین المللی پتروشیمی جم و همچنین سوابق تدریس در دانشگاه های پیام نور و آزاد در حوزه امور حقوقی و پیمانها اشاره کرد.