انتصاب

مدیرعامل جدید شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی منصوب شد

«عزیز اکبری کنگرلوئی» به عنوان مدیرعامل شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی امیر میثم نیک فر رئیس هیئت مدیره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ، عزیز اکبری کنگرلوئی به ‌عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد.
عزیز اکبری، متولد سال ۱۳۴۹ و دانش‌آموخته مهندسی پلیمر دانشگاه نفت است.
او کارمند رسمی نفت در بخش خصوصی بوده و از سوابقش می‌توان به مدیریت تولید، راه‌اندازی پروژه، کارشناس ارشد دفتر معاون وزیر در پتروشیمی، مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد هولدینگ خلیج فارس اشاره کرد.
پیش از او هم مهدی دادفر عهده‌دار مدیرعاملی این پتروشیمی بود.