لوحی برای احسان ژیان

مدیر منابع انسانی مخازن سبز پتروشیمی عسلویه مدیر برتر شد

در آئینی با حضور فرماندار شهرستان عسلویه، اعضاء کمیسیون کارگری، مدیران عامل شرکت های پتروشیمی منطقه پارس، مدیریت اداره کار و اشتغال سازمان منطقه ویژه و مدیران منابع انسانی شرکت های مستقر در منطقه پارس جنوبی، از مدیران برتر در حوزه منابع انسانی تجلیل شد.

در این مراسم با حضور مهندس یزدانی مدیر عامل شرکت مخازن سبز پتروشیمى عسلویه، از  مهندس احسان ژیان، مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه برای ارائه خدمات مطلوب و مدیریت شایسته در حوزه منابع انسانی به عنوان مدیر برتر در حوزه منابع انسانی شرکت های صنعتی مستقر در منطقه  تجلیل به عمل آمد.
معیار انتخاب مدیران برتر انجام طرح طبقه بندی مشاغل، رعایت الزامات جذب در منطقه، اجرای آیین نامه انضباطی در کارگاه، رعایت قوانین و مقررات کار  و تعامل با اداره کار و اشتغال سازمان منطقه ویژه می باشد که تمامی موارد به صورت کامل در شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه به مدیریت مهندس ژیان، رعایت شده است.
در پایان مراسم، مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه این موفقیت را به تمامی مدیران و کارکنان شرکت تبریک گفته و اذعان داشته این مهم با حمایت های مدیرعامل  این شرکت  مهندس یزدانی و انجام کارهای تیمی، تلاش و سخت کوشی همکاران حوزه منابع انسانی و همچنین حمایت های مدیر سرمایه انسانی پتروشیمی مخازن سبز و مدیریت اداره کار و خدمات اشتغال منطقه بدست آمده است.
مجتمع مخازن سبز پتروشیمی عسلویه، بزرگترین طرح ذخیره سازی و صادرات فرآورده های پتروشیمیایی کشور است.