ویژه آقایان

آزمون تعیین سطح دوره نجات غریق درجه ۲ (آقایان)

آزمون تعیین سطح دوره نجات غریق درجه ۲ (اقایان)

آزمون تعیین سطح دوره نجات غریق درجه ۲ (اقایان)
زمان: دوشنبه ۱۹ تیر ماه ساعت ۱۰ صبح
مکان: بندر شیرینو، مجموعه گلستان استخر پازارگاد
مواد آزمون ۲۰۰متر شنای کرال سینه کمتر از ۴ دقیقه
۱۰۰ متر شنای قورباغه کمتر از ۲ دقیقه

کسب اطلاعات بیشتر
آقای منصورزاده۰۹۱۷۷۷۴۵۸۶۲