یک بوشهری بعنوان دبیر کمیته مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی جم منصوب شد

عبداله رادمرد با حفظ سمت قبلی بعنوان دبیر کمیته مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی جم منصوب شد

در راستای توجه به پتانسیل نیروهای توانمند استان بوشهر از سوی مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم یکی از کارکنان بومی این شرکت در جایگاه دبیر مسئولیت های اجتماعی قرار گرفت.

 

با حکم عبدالرحیم قنبریان مدیرعامل پتروشیمی جم عبداله رادمرد مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی جم با حفظ سمت به عنوان دبیر کمیته مسئولیت های اجتماعی این پتروشیمی منصوب شد.

راد مرد از نیروهای توانمند و ارزشمند بومی استان بوشهر می باشد که در این سالها توانسته تعامل بسیار خوبی با رسانه ها و جامعه پیرامونی برقرار کند.

لازم بذکر است پیش از ایشان،دکتر احسان پوری ریاست دبیرخانه این کمیته را بعهده داشت.

برای ایشان که از بومیان خوش سابقه این صنعت با اصالتی دشتستانی می باشند در ادامه ی مسیر آرزوی موفقیت داریم