طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر منصوب شد

طی حکمی از سوی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی محمدجواد بازدرهوا به عنوان مدیرکل این سازمان در استان بوشهر منصوب شد.

طی حکمی از سوی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمدجواد بازدرهوا به عنوان مدیرکل این سازمان در استان بوشهر منصوب شد.

محمدجواد بازدرهوا پیش از این به‌عنوان سرپرست درحال فعالیت بود،ریاست شعبه دلوار، رئیس و کارشناس ارشد آموزش اداره کل تامین اجتماعی استان، ریاست شعبه یک تامین اجتماعی بوشهر در کنار سرپرستی اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر بخشی از رزومه مدیر کل جدید تامین اجتماعی استان بوشهر است.