معاون فرماندار کنگان:

مقابله با پشه «آئدس» در کنگان با جدیت دنبال شود

قاسمی، معاون سیاسی و امور اجتماعی فرماندار کنگان گفت: مقابله با پشه آئدس در کنگان با جدیت دنبال شود.

مهدی قاسمی صبح دوشنبه در نشست کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کنگان اظهار داشت: به منظور آموزش و پیگیری ساخت کلیپ‌های آموزشی در حوزه سلامت و ایجاد اعتماد سازی از ظرفیت رسانه‌ها استفاده شود.

وی اضافه کرد: اداره بندر و دریانوردی شهرستان کنگان نسبت به نظارت و نگهداری لاستیک‌های وارد شده از خارج در انبار و زیر سایبان‌ها و چنانچه در صورت نگهداری در محیط باز با چادر پوشانده شوند.

معاون سیاسی و امور اجتماعی فرماندار کنگان افزود: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان از اسکله منطقه سایت ۲ پارس جنوبی بازدید کرده و آموزش‌های لازم به پرسنل در زمینه مقابله با پشه آئدس را به طور مستمر در دستور کار قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: اداره آبفا با همکاری شبکه بهداشت و درمان نظارت مستمر بر کلر باقیمانده آب در راستای مقابله وبا و تعمیرات سریع شکستگی‌های شبکه آب اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز در این نشست به بیان گزارش مصوبات جلسه قبل در زمینه اشتغال اتباع در صنوف تهیه و توزیع مواد غذایی پرداخت.

محمود میرحاجی ضمن ارائه گزارش عملکرد شورای فرعی سلامت در سال ۱۴۰۱و ۱۴۰۲ به بیان اهمیت این مصوبات و حضور مستمر ادارت و همراهی در تحقق مصوبات تاکید کرد.

میرحاجی به گزارشی از انتظارت شبکه در زمینه پشه آئدس و بازدید شبکه بهداشت از اداره بندر، اسکله و محیط پیرامون در زمینه شرایط محیط زیست این پشه ارائه داد.

آهوخوش معاون بهداشتی شبکه بهداشت کنگان در خصوص بیماری وبا و بیماری‌های منتقله از آب و غذا توضیحاتی ارائه و انتظارات حوزه سلامت از ادارات مرتبط در این زمینه را ارائه نموند و در زمینه بهداشت آب و وضعیت آب منطقه گزارش مختصری ارائه دادند.