به همت جمع صنعت کاران

کاشت ۷۵ نهال در مدرسه شهید زارعی روستای سهمو جنوبی عسلویه توسط شرکت جم صنعت کاران

کاشت ۷۵ نهال در مدرسه شهید زارعی روستای سهمو جنوبی عسلویه توسط شرکت جم صنعت کاران انجام شد.

شرکت جم صنعت کاران وابسته به پتروشیمی جم به عنوان یکی از حامیان محیط زیست در طول سالیان متمادی شناخته شده است که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود پروژه های بزرگ محیط زیستی از جمله نهال کاری در سرتاسر شهرستان عسلویه را انجام داده است.

در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی و ایجاد خط تعاملی بین جامعه بومی و صنعت در اسفند ماه ۱۴۰۱ و همزمان با هفته درختکاری، آیین کاشت ۷۵ نهال درختان مثمر در مدرسه متوسطه پسرانه شهید زارعی عسلویه به همّت شرکت جم‌صنعتکاران برگزار گردید.

همچنین در این آیین، معاونت پشتیبانی شرکت جم‌ صنعتکاران و جمعی از مدیران حضور داشته اند که تعداد ۶۰ اصله درخت نخل خرما و ۱۵ نهال درخت لیمو در مدرسه متوسطه پسرانه شهید زارعی عسلویه کاشته شد.