هفته دفاع مقدس

اولین جلسه‌ گرامیداشت هفته دفاع مقدس در پتروشیمی بوشهر

اولین جلسه‌ گرامیداشت هفته دفاع مقدس در پتروشیمی بوشهر با حضور مهندس شریفی رئیس منابع انسانی برگزار شد.

اولین جلسه‌ گرامیداشت هفته دفاع مقدس در پتروشیمی بوشهر برگزار شد.

دراین جلسه بیش از ۲۰برنامه پیش بینی گردیده که در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.