تویت

حکم توقیف اموال شرکت دماوند انرژی عسلویه صادر شد

‏بدهی عجیب ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی پتروشیمی دماوند به شرکت ملی ‎گاز وارد فاز جدیدی شده، بطوریکه اداره ‎مالیات هم حکم توقیف اموال این شرکت را صادر کرد!

نفت ما در توئیتی نوشت:‏بدهی عجیب ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی پتروشیمی دماوند به شرکت ملی ‎گاز وارد فاز جدیدی شده، بطوریکه اداره ‎مالیات هم حکم توقیف اموال این شرکت را صادر کرد! ‎قیمت خوراک گازی به شکل نامناسبی شرکت ها را به جان هم انداخته است!