تغییر مدیرعامل پتروشیمی مروارید تکذیب شد

حمید باقرنژاد رئیس جدید هیات مدیره پتروشیمی مروارید خبر تغییر مدیرعامل مروارید را تکذیب کرد.

حمید باقرنژاد ضمن تکذیب خبر رسانه ها پیرامون تغییر مدیرعامل پتروشیمی مروارید و انتصاب ایشان به عنوان سرپرست پتروشیمی مروارید گفت: هر گونه خبر سازی پیرامون تغییر اقای غلامپور مدیرعامل محترم پتروشیمی مروارید کذب است.

حمید باقرنژاد در ادامه افزود: بنده به عنوان نماینده هلدینگ پتروفرهنگ به عنوان عضو غیر موظف جایگزین اقای امیرعباس حسینی شده و به عنوان رئیس هیات مدیره پتروشیمی مروارید توفیق خدمت خواهم داشت.

رئیس هیات مدیره مروارید با اشاره به دو سهام دار دیگر مروارید گفت : صندوق بازنشستگی فرهنگیان تنها سهام دار مروارید نیست برای هرگونه تغییرات کلان مدیریتی از دو سهامدار عمده هلدینگ اهداف و تاپیکو نیز مشورت خواهد شد و طبیعتا صندوق بازنشستگی طبق قانون حاکمیتی شرکتی راسا دست به چنین اقدامی نخواهد زد.

باقرنژاد دلیل این تغییرات را نظارت و هم افزایی بیشتر در پتروشیمی مروارید در اموری چون قراردادها و مسائل ارزی یاد کرد.