استخدامی

استخدام شرکت های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولید محصولات پتروشیمی، شرکت های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس (ذکر شده در دفترچه راهنمای آزمون)، به منظور تامین و تکمیل نیازمندیهای نیروی انسانی در مشاغل مورد نظر و مناطق جغرافیایی مختلف، در نظر دارد متقاضیان واجد شرایط را، مطابق با قوانین، مقررات کار و تامین اجتماعی و شرایط ذکر شده در این آگهی و دفترچه راهنما، دعوت به همکاری نماید.

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولید محصولات پتروشیمی، شرکت های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس (ذکر شده در دفترچه راهنمای آزمون)، به منظور تامین و تکمیل نیازمندیهای نیروی انسانی در مشاغل مورد نظر و مناطق جغرافیایی مختلف، در نظر دارد متقاضیان واجد شرایط را، مطابق با قوانین، مقررات کار و تامین اجتماعی و شرایط ذکر شده در این آگهی و دفترچه راهنما، دعوت به همکاری نماید.
 مهلت ثبت نام تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ می باشد.

مراحل ارزیابی داوطلبان

 مراحل ارزیابی و انتخاب داوطلبان واجد شرایط به شرح زیر میباشد :
 برگزاری آزمون کتبی (عمومی و تخصصی)؛
 ارزیابی و صحت سنجی اسناد و مدارک مطابق با ضوابط ذکر شده در دفترچه راهنمای آزمون؛
 ارزیابی آمادگی جسمانی برای متقاضیان واجد شرایط مشاغل حراست، ایمنی و آتشنشانی و سایر مشاغل مطابق با ضوابط مورد اشاره در دفترچه؛
 انجام مصاحبه فنی، تخصصی و رفتاری برای داوطلبان واجد شرایط مراحل قبل؛
 انتخاب بر اساس اولویت امتیاز کسب شده، ظرفیت مورد نیاز اعلامی در هر منطقه و سایر ضموابط ذکر شده در دفترچه راهنمای آزمون؛
 انجام فرایند معاینات طب کار؛
 طی سایر مراحل اداری


شرایط عمومی
 متقاضیان ثبت نام در آزمون، می بایست شرایط عمومی زیر را دارا باشند.
 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
 اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛
 داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با تایید پزشک متخصص طب کار مورد تایید شرکت؛
 عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت کیفری موثر؛
 عدم اعتیاد به مصرف مواد مخدر؛
 عدم اشتغال به کار به صورت رسمی، پیمانی و یا آزمایشی در سازمانهای دولتی و همچنین نداشتن تعهد خدمت در سایر شرکتها و سازمانها؛
 ارایه تعهد کتبی به شرکت، مبنی بر عدم دارا بودن تعهد خدمت در سایر شرکتها و سازمانها؛
تبصره: چنانچه در هر مرحله از فرایند ارزیابی و بکارگیری داوطلب، مکاتبه ای از طرف شرکت ها و سازمان های ذیربط مبنی بر دارا بودن تعهد خدمت متقاضی شرکت کننده در آزمون مطرح گردد، از ادامه روند ارزیابی و بکارگیری ایشان ممانعت به عمل خواهد آمد.
 دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن کارت معافیت دایم غیرپزشکی برای متقاضیان مرد؛
 تبصره۱: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دایم غیر پزشکی باید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ باشد.
 تبصره۲: متقاضیانی که از طریق بنیاد ملی نخبگان در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه می باشند، براساس ضوابط مربوط و با ارایه مکاتبه رسمی از بنیاد ملی نخبگان، ثبت نام آنها در آزمون امکان پذیر می باشد. این گروه از متقاضیان در صورت پذیرش در مرحله آزمون کتبی، در صورتی می توانند در آزمون مصاحبه تخصصی- رفتاری شرکت نمایند که کارت پایان خدمت نظاموظیفه خود را حداکثر تا تاریخ ،۱۴۰۲/۰۷/۰۱ به مجری آزمون ارایه نمایند.
 دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت آموزش و پرورش (مطابق با ضوابط ذکر شده در دفترچه
راهنمای آزمون)، برای کلیه متقاضیان، بدون ذکر کلمه ارزش استخدامی الزامی است.
 تبصره۱: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان میبایست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ باشد.
 تبصره ۲: آخرین مدرک تحصیلی اعلام شده و مورد ملاک آزمون در زمان ثبت نام، مبنای استخدام خواهد بود و شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به پذیرش و احتساب مدارک تحصیلی بالاتر در طول دوران خدمت کارکنان را ندارد.
 بدیهی است در صورتیکه متقاضیان استخدام، قبل از ثبت نام، مدارک تحصیلی بالاتری نسبت به مدرک ثبت شده در آزمون را داشته باشند، مدارک تحصیلی مورد نظر تحت همیچ شرایطی، در طول دوران خدمت کارمند قابل پذیرش و احتساب نمیباشد.
 تبصره ۳: دانشنامه تحصیل در دانشگاههای خار از کشور در صورتی مورد تایید میباشد که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.


مراحل آزمون
مراحل برگزاری آزمون به شرح زیر می باشد:
 این آزمون در دو مرحله برگزار می گردد، در مرحله اول شرکت کنندگان از طریق آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) مورد سنجش قرار می گیرند و براساس نتایج مرحله اول آزمون، حداقل سه برابر ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز، به مرحله دوم آزمون، جهت انجام مصاحبه تخصصی – رفتاری دعوت خواهند شد و پس از انجام مصاحبه تخصصی- رفتاری، متناسب با ظرفیت مورد نیاز (براساس جداول شماره ۵)، افرادی که بالاترین امتیاز را کسب نموده باشند، جهت انجام سایر مراحل اداری دعوت می گردند. بدیهی است اعلام اسامی نفرات در این مرحله به منزله پذیرش قطعی محسوب نمیگردد؛
 تبصره: آمادگی جسمانی متقاضیان گروه مشاغل حراست، آتشنشان/ آتشنشان راننده و مشاغل دیپلم پذیر، قبل از ورود به مرحله دوم آزمون (مصاحبه فنی، تخصصی- رفتاری)، براساس شاخص های اسمتاندارد مشاغل، برگرفته شده از استاندارد NFPA، ارزیابی میگردند که درصورت کسب امتیاز لازم در این بخش، افراد واجد شرایط به مرحله بعدی آزمون (مصاحبه فنی، تخصصی- رفتاری) راه خواهند یافت.
 در آزمون کتبی، یک دفترچه حاوی سوال های عمومی و تخصصی به هر داوطلب ارایه خواهد شد ؛
 ضریب نمره آزمون مرحله کتبی، بر اساس ۴۰ درصد عمومی و ۶۰ درصد تخصصی محاسبه میگردد؛
 کلیه سوالات عمومی و تخصصی به صورت چهارگزینه ای میباشد ؛
 به ازای هر پاسخ غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد ؛
 محاسبه نمره نهایی هر داوطلب با در نظر گرفتن ضریب ۶۰ درصد برای مرحله آزمون کتبی (عمومی، تخصصی) و ضریب ۴۰ درصد برای مرحله مصاحبه فنی، تخصصی رفتاری صورت میپذیرد.
 تبصره: برای متقاضیان شغلی رشته آتشنشان/ آتشنشان راننده، ۳۰ درصد نمره مرحله مصاحبه فنی، تخصصی و رفتاری، مربوط به بخش ارزیابی آمادگی جسمانی میباشد.


مراحل ثبت نام
 مراحل ثبت نام در آزمون به شرح زیر می باشد :
 مراجعه به وب سایت ایران آزمون
 تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سامانه ذکر شده در بند یک؛
 بارگذاری عکس ۴×۳ پرسنلی با زمینه سفید یا روشن.
 نکته ۱: عکس پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک، کراوات و کلاه گیس باشد ؛
 نکته ۲: عکس پرسنلی جدید بوده، در صورت هرگونه تغییر ظاهری و یا عمل جراحی منجر به تغییر در چهره به هر شکل ممکن، داوطلب میبایست نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید ؛
 نکته ۳: عکس پرسنلی خواهران، با مقنعه و با رعایت حجاب کامل به شکلی که تمام صورت مشخص باشد.


نحوه پرداخت وجه ثبت نام
 داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط لازم میتوانند از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ تا ساعت ۲۴ روز جمعه مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی ایران آزمون مراجعه و پس از بارگذاری، کنترل اطلاعات و واریز آنلاین مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ (هشتصد هزار) ریال به عنوان هزینه ثبت نمم، نسبت به اخذ کرد رهگیری و دریافت نسخه چاپی از اطلاعات ثبت شده اقدام نمایند.


موارد کلیدی مرتبط با ثبت نام و برگزاری آزمون
 جهت جلوگیری از اتلاف وقت در هنگام ثبت نام، فایل الکترونیکی »عکس« مورد نیاز ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واریز وجه ثبت نام از اطلاعات مربوط به رمز پویا (اینترنتی) و CVV 2 کارت بانکی و همچنین فعال بودن امکان خرید اینترنتی کارت بانکی خود اطمینان حاصل فرمایید.
 ثبت نام زمانی تکمیل می شود که کد رهگیری از طریق سامانه به متقاضی اعلام گردد.
 مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سامانه اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارایه شده با شرایط آگهی و دفترچه راهنمای آزمون وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 نکته: به طور مکرر مشاهده گردیده افرادی که ثبت نام خود را از طریق کافی نت و یا از طریق شخص ثالث انجام می دهند، در ورود اطلاعات و صحت آن دچار مشکل شده و در فرآیند شرکت داوطلب در آزمون و مراحل بعدی آن اختلال جدی به وجود می آید. لذا ضروری است در هنگام ثبت نام از ورود صحیح و کامل کلیه اطلاعات مورد نیاز مطابق با مشخصات فردی، اطمینان حاصل گردد.
 همراه داشتن کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا شناسنامه در روز برگزاری آزمون، ضروری می باشد.
 باتوجه به اینکه پاسخنامه آزمون توسط دستگاه الکترونیکی تصحیح میگردد، لذا ضروری است داوطلب نسبت به پرکردن یکی از گزینه های پاسخنامه آزمون با استفاده از مداد نرم اقدام و از مخدوش نمودن سایر گزینه ها خودداری نماید.
 داوطلبان می بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سامانه، نسبت به کنترل صحت مشخصات فردی، محل تولد و صدور شناسنامه، مدرک تحصیلی، معدل، سهمیه ایثارگری، گروه شغلی، شماره داوطلبی، شماره صندلی، ساعت و محل برگزاری آزمون اطمینان حاصل نمایند.
 در موارد پیش بینی نشده و یا سکوت، ضوابط، مقررات و رویه های اجرایی شرکت مورد عمل می باشد.

تذکرات مهم

 با توجه‌ به‌ اینکه‌ صـحت‌ اطلاعات و مدارک متقاضـیان شـرکت‌کننده در آزمون، طی‌ چند مرحله‌ مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد، لذا توجه‌ به‌ موارد زیر الزامی‌ است‌.
ثبت‌ نام در آزمون صرفا به‌ صورت اینترنتی‌ و براساس اطلاعات مندرج در آگهی‌ و دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون و از طریق‌ سامانه‌ ثبت‌ نام به‌ نشانی‌ ایران آزمون انجام و نیازی‌ به‌ ارسال فیزیکی‌ مدارک در این‌ مرحله‌ نمی‌باشد؛
 جذب نیــروی‌ انسانی‌ در شرکت‌های‌ مـورد نظر بــر اساس موفقیت‌ متقاضیان در تمامی‌ مراحل‌ ارزیـابی‌، مشـتمل‌ بـر آزمـون کتبـی‌ (عمـومی‌ و تخصصـی‌)، مصـاحبه‌ تخصصـی‌ – رفتـاری‌، ارزیــابی‌ آمــادگی‌ جســمانی‌ (بــرای‌ گــروه مشــاغل‌ حراســت‌، آتش‌نشــان/ آتش‌نشــان راننــده و مشـاغل‌ دیـپلم‌ پــذیر) و معاینـات پزشــکی‌ طب‌کـار و ســایر مراحـل‌ اداری‌ متناســب‌ بـا برنامــه‌های‌ اجرایی‌ شرکت‌ صـورت می‌پـذیرد و چنانچـه‌ متقاضـیان در هـر یـک‌ از مراحـل‌ مـورد نظـر شـرایط‌ لازم را کسب‌ ننمایند، موضوع ادامه‌ مراحل‌ استفاده از خدمات آنها منتفی‌ می‌گردد؛
 داوطلبـانی‌ کـه‌ در مرحلـه‌ ثبت‌نـام و یـا هریـک‌ از مراحـل‌ آزمـون، تخلـف‌ نماینـد (جعـل‌ مــدرک، تقلــب‌، ثبـــت‌ اطلاعـــات خـــلاف واقـــع‌ و …)، از شــرکت‌ در ســـایر آزمونهـــای‌ گـــروه صـــنایع‌ پتروشیمی‌ خلیج‌ فارس، محروم خواهند شد؛
 با توجه‌ بـه‌ اینکـه‌ اصـالت‌ مـدارک ارایـه‌ شـده، توسـط‌ شـرکت‌ اسـتعلام خواهـد شـد، چنانچـه‌ در هــر مرحلــه‌ از رســیدگی‌، عــدم صــحت‌ و اعتبــار مــدارک بــرای‌ شــرکت‌ محــرز گــردد، در همــان مقطع‌ از ادامه‌ همکـاری‌ افـراد مـورد نظـر ممانعـت‌ بـه‌ عمـل‌ خواهـد آمـد و مسـئولیت‌ ایـن‌ مـورد بــدون حــق‌ هرگونــه‌ اعتــراض بــه‌ عهــده فــرد متقاضــی‌ می‌باشــد و شــرکت‌ در خصــوص مطالبــه‌ خسارات وارده اقدام خواهد نمود؛
 شــهر و مکــان برگــزاری‌ مصــاحبه‌ فنــی‌، تخصصــی‌- رفتــاری‌ و ارزیــابی‌ آمــادگی‌ جســمانی‌ بــه‌ تشخیص‌ شرکت‌ تعیین‌ خواهد شد؛
 دریافت‌ مدارک و اعلام نتایج‌ در مرحله‌ آزمون کتبی‌ و مصاحبه‌ تخصصی‌ – رفتاری‌ به‌ منزله‌ پذیرش نهایی‌ داوطلب‌ تلقی‌ نخواهد شد و شرکت‌ نسبت‌ به‌ انتخاب نیروهای‌ مورد نیاز خود، پس‌ از موفقیت‌ در تمامی‌ مراحل‌ آزمون، انجام مراحل‌ اداری‌ و طی‌ موفقیت‌آمیز دورههای‌ کارآموزی‌ و کارورزی‌ اقدام خواهد نمود؛
 پذیرفته‌شدگان مکلف‌ هستند، از تاریخی‌ که‌ شرکت‌ اعلام خواهد نمود، در مراکز آموزشی‌ و صنعتی‌ به‌ عنوان کارآموز/ کارورز در منطقه‌ مورد نظر شرکت‌ »ماهشهر/ عسلویه‌ و یا سایر مناطق‌« حضور داشته‌ باشند؛
 مدت زمان کارآموزی‌/ کارورزی‌ حداقل‌ ١٨ ماه خواهد بود؛
 در طــول مــدت زمــان کــارآموزی‌ / کــارورزی‌ حــداقل‌ حقــوق مصــوب شــورایعالی‌ کــار پرداخــت‌ خواهد شد؛
 فقــط‌ در طــول دوره کــارآموزی‌ و کــارورزی‌، امکانــات خوابگــاهی‌ »بــه‌ صــورت مجــردی‌« ارایــه‌ خواهد شد؛
 حضــور پذیرفتــه‌ شــدگان در مراکــز کــارآموزی‌ و کــارورزی‌ براســاس برنامــه‌ زمانبنــدی‌ تعیــین‌ شده توسط‌ شرکت‌، به‌ صورت شبانه‌روزی‌ می‌باشد؛
 قــرارداد همکــاری‌ پذیرفته‌شــدگان نهــایی‌، در دوران کــارآموزی‌ و کــارورزی‌ توســط‌ شــرکت‌ رهآوران فنــون پتروشــیمی‌ (مجــری‌ برگــزاری‌ دوره هــای‌ کــارآموزی‌ و کــارورزی‌) تحــت‌ عنــوان کارآموز/کارورز منعقد می‌گردد؛
 پذیرفتــه‌ شــدگان آزمــون مکلــف‌ می‌باشــند قبــل‌ از شــروع فراینــد کــارآموزی‌، نســبت‌ بــه‌ ارایــه‌ تعهدنامــه‌ محضــری‌ مبنــی‌ بــر حــداقل‌ پــنج‌ ســال خــدمت‌ در شــرکت‌ (بــه‌ شــرط تمدیــد قــرارداد سالانه‌) و سایر تضامین‌ (سفته‌) اقدام نمایند؛
 قــرارداد کــار پذیرفته‌شــدگان نهــایی‌ در صــورت گذرانــدن موفقیــت‌آمیز دوران کــارآموزی‌ و کــارورزی‌ و اخــذ گواهینامــه‌ صــلاحیت‌ حرفــه‌ای‌ از شــرکت‌ رهآوران فنــون پتروشــیمی‌، مطــابق‌ بــا قــوانین‌ و مقــررات کــار و تــامین‌ اجتمــاعی‌ می‌باشــد کــه‌ بــا مــدت معــین‌ (ســالیانه‌)، تنظــیم‌ و متناسب‌ با ارزیابی‌ رفتاری‌ و عملکرد، قابل‌ تجدید می‌باشد؛
 محــل‌ کــار کلیــه‌ پذیرفتــه‌ شــدگان واجــد شــرایط‌ بعــد از گذرانــدن موفقیــت‌آمیــز دورههــای‌ کــارآموزی‌ و کــارورزی‌، منطقــه‌ مــورد تقاضــا و انتخــاب نفــرات بــرای‌ فعالیــت‌ در شــرکت‌، توســط‌ مجری‌ آزمون صورت می‌پذیرد؛
 درخواســت‌ تغییــر شــغل‌ نیروهــای‌ پذیرفتــه‌ شــده واجــد شــرایط‌، پــس‌ از پایــان موفقیــت‌آمیز مراحل‌ کارآموزی‌، کارورزی‌ و آزمایشی‌، حداقل‌ برای‌ ده سال امکانپذیر نمی‌باشد؛
 برنامــه‌کاری‌ تمــامی‌ نیروهــا پــس‌ از اتمــام دوره کــارآموزی‌ و کــارورزی‌ بصــورت ســاکن‌ – شــاغل‌ مـی‌باشـد و شـرکت‌ هیچ‌گونـه‌ تعهـدی‌ جهـت‌ تـامین‌ مسـکن‌ و ارایـه‌ تسـهیلات ودیعـه‌ مسـکن‌ را نخواهد داشت‌؛
 با توجه‌ به‌ ماهیت‌ مشـاغل‌ مختلـف‌ در صـنعت‌، برنامـه‌ کـاری‌ مشـاغل‌، بنـا بـه‌ تشـخیص‌ شـرکت‌ به‌ صورت نوبتکار و یا روزکار تعیین‌ می‌گردد؛
پــس‌ از جــذب و بکــارگیری‌ افــراد واجــد شــرایط‌، ارایــه‌ ســرویس‌ ایــاب و ذهــاب، صــرفا در مراکزی‌ که‌ توسط‌ شرکت‌ به‌ عنوان محل‌ تجمع‌ تعیین‌ می‌گردد، امکانپذیر خواهد بود؛
 کارکنــانی‌ کــه‌ از طریــق‌ آزمونهــای‌ اســتخدامی‌ قبلــی‌ شــرکت‌های‌ گــروه صــنایع‌ پتروشــیمی‌ خلیج‌ فـارس پـذیرش و درحـال گذرانـدن دورههـای‌ آموزشـی‌ و یـا در شـرکت‌های‌ گـروه اشـتغال بکار دارند، مجاز به‌ ثبت‌نام در این‌ آزمون نمی‌باشند؛
 الزامی‌ است‌ متقاضیان در زمـان ثبـت‌ نـام، نسـبت‌ بـه‌ تعیـین‌ منطقـه‌ خـدمت‌ مـورد نظـر جهـت‌ طی‌ فرایند ارزیابی‌، مطابق‌ با دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون اقدام نمایند؛
انتخــاب داوطلبــین‌ واجدشــرایط‌ براســاس امتیــاز مکتســبه‌ نهــایی‌، جهــت‌ همکــاری‌ بــا هریــک‌ از شرکت‌های‌ مورد نظر در منطقه‌، با مجری‌ برگزاری‌ آزمون می‌باشد؛
ضــروری‌ اســت‌ متقاضــیان بــه‌ منظــور کســب‌ اطلاعــات مــرتبط‌ در خصــوص آزمــون، مکــررا بــه‌ ســـایت‌ ایران آزمون مراجعـــه‌ نماینـــد. بـــدیهی‌ اســـت‌ هرگونـــه‌ اطلاع رسانی‌ از طریق‌ سایر منابع‌، معتبر نمی‌باشد؛
 بــدیهی‌ اســت‌ ثبــت‌ نــام در آزمــون بــه‌ منزلــه‌ مطالعــه‌ کامــل‌ دفترچــه‌ راهنمــا و پــذیرش کلیــه‌ ضوابط‌ ذکر شده در آن تلقی‌ خواهد شد.
ثبت‌نــام متقاضــیان در آزمــون بــه‌ منزلــه‌ پــذیرش کلیــه‌ مفــاد آگهــی‌ آزمــون، ضــوابط‌، مقــررات و دســتورالعمل‌های‌ شــرکت‌ می‌باشــد و حــق‌ هرگونــه‌ ادعــایی‌ درخصــوص عــدم اطــلاع از مفــاد آگهی‌ و دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون از متقاضی‌ سلب‌ می‌گردد.
 متقاضــیان می‌تواننــد در صــورت داشــتن‌ هرگونــه‌ ســوال و یــا ابهــام در زمینــه‌ برگــزاری‌ آزمــون، در تمــام ســاعات شــبانه‌روز از طریــق‌ ایران آزمون قســمت‌ ارتبــاط بــا مــا سوالات خود را مطرح نمایند.

توجه: کارجوی گرامی، متن بالا شامل بخشی از شرایط دفترچه استخدامی می باشد، جهت مشاهده متن کامل بر روی دانلود دفترچه شرایط در کادر پایین کلیک نمایید.

ثبت نام