دادستان بوشهر

دادستان جدید بوشهر منصوب شد

عمار شهنیایی بعنوان دادستان عمومی و انقلاب بوشهر منصوب شد.

مهدی مهرانگیز رئیس دادگستری استان بوشهر در حکمی عمار شهنیایی را بعنوان دادستان عمومی و انقلاب بوشهر منصوب کرد.

شنهیایی پیش از این مسؤولیت، ریاست دادگستری شهرستان جم را بر عهده داشته است.

گفتنی است علی حسن‌پور دادستان سابق بوشهر، بعنوان دادیار دیوان عالی کشور منصوب شده است.