همزمان با ارتقاء بندر شیرینو به شهر

ابراهیم بهمنی به عنوان اولین رئیس شورای شهر شیرینو انتخاب شد

اعضای شورای اسلامی شهر شیرینو، صبح امروز با حضور در فرمانداری شهرستان کنگان ترکیب جدید هیئت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی را انتخاب کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر شیرینو، صبح امروز با حضور در فرمانداری شهرستان کنگان ترکیب جدید هیئت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی را انتخاب کردند.
پیش از این انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی روستای شیرینو در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ انجام شده بود که با ارتقاء شیرینو به شهر، کارتهای عضویت شورای اسلامی روستا باطل گردید و انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیرینو برای سال سوم و دوره ششم صبح امروز برگزار و اعضای جدید تعیین و معرفی شدند.

در این انتخابات ابراهیم بهمنی برای سال سوم با کسب ۵ آرای مثبت اعضاء به عنوان رئیس شورای اسلامی بندر شیرینو انتخاب شد.

در این جلسه علی بهمنی “اصغر” به‌عنوان نایب رئیس و حسن رنجبر منشی،اکبر محمدی خواه و حسین محسنی پور به عنوان عضو شورا انتخاب شدند.

شایان ذکر است ابراهیم بهمنی: رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی بخش سیراف و نایب رئیس شورای اسلامی شیرینو در کارنامه خود دارد.

ابراهیم بهمنی در این نشست از مسئولین به جهت حمایت و پیگیری ارتقاء بندر شیرینو تقدیر و تشکر کرد.

همچنین بهمنی این رویداد مهم را به مردم تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد، در این شهر ادارات به مرور نمایندگی تاسیس کنند تا خدمات به مردم تسهیل شود.

وی در پایان ارتقاء این بندر به شهر نویدبخش افزایش سطح خدمات به مردم و روستاهای این منطقه خواهد بود و نقش مردم و مشارکت آنان در توسعه پایدار را بسیار حائز اهمیت برشمرد.