رئیس جمهور

اختصاص ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مسئولیت اجتماعی به استان بوشهر

رئیس جمهور از اختصاص ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مسئولیت اجتماعی به استان بوشهر خبر داد.