رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان

۲۰ ماه تاخیر در پرداخت حق عوارض آلایندگی قابل توجیه نیست

شادمان، رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان گفت: ۲۰ ماه تاخیر در پرداخت حق عوارض آلایندگی قابل توجیه نیست و مسئولین استانی پاسخگو مردم و معضلات موجود که می توانست با این پول به حداقل برسد، باشند.

علی شادمان رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان ضمن انتقاد از تاخیر بسیار طولانی مدت برای پرداخت حق عوارض آلایندگی به شهرستان های جنوب استان بوشهر اظهار داشت: حق عوارض آلایندگی باید برای رفع اثرات صنایع و واحدهای صنفی آلاینده در همان شهرستان ها صرف شود.

حق عوارض آلایندگی پارس جنوبی باید صرف رفع آثار سوء آن در شهرستان های میزبان و متاثر از الایندگی شود.

با توجه به اینکه ۶۰ درصد اراضی تحت مالکیت پارس جنوبی در شهرستان کنگان قرار دارد، لذا این شهرستان در خصوص تاثیر الایندگی، متاثرتر از شهرستان های دیگر است.

متاسفانه تا کنون توزیع عوارض الایندگی عادلانه نبوده است. اینجانب از استاندار محترم و مدیران ارشد استان درخواست دارم، از انجایی که بیش از ۲۰ ماه از آخرین واریزی به شهرداری ها و دهیاری های استان می گذرد و هنوز هیچ خبری از پرداخت جدید نمی باشد، در این خصوص اقدام عاجل صورت پذیرد.

در خصوص توزیع حق عوارض آلایندگی نیز تقاضا داریم نگاه عادلانه ای به شهرستان کنگان به عنوان میزبان ۶۰ درصد از اراضی پارس جنوبی انجام گیرد.