دومین فوتی در شرکت پتروشیمی بوشهر

در پتروشیمی بوشهر چه خبر است؟ هفته‌های گذشته یک کارگر به دلیل ریزش متریال فوت کرد، و روز گذشته یکی از نیروها به دلیل سقوط از مخزن جان خود را از دست داد.

روز گذشته یکی از کارگران جوشکار پروژه‌ای شاغل در پیمانکاری سازه پاد پتروشیمی بوشهر با هویت «حسن برونی» حین انجام کار از بالای مخزن کروی به پائین سقوط و جان خود را از دست داده است.

این جوشکار اهالی یکی از شهرهای استان بوشهر بوده است.

در هفته‌های گذشته هم یکی از نیروهای پروژه ای شاغل در قسمت داربست بند به دلیل سقوط از ارتفاع در این پتروشیمی جان خود را از دست داد.

 

مرگ یکی از کارگران پتروشیمی بوشهر به علت ریزش متریال