طی حکمی

یک بوشهری مدیرعامل پتروشیمی آپادانا شد

با حکم علی‌عسگری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، عبدالکریم پهلوانی مدیرعامل شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس عسلویه شد.

با حکم، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، عبدالکریم پهلوانی مدیرعامل شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس عسلویه شد.

پهلوانی از مدیران با تجریه بوشهری در صنعت پتروشیمی است، که رئیس هیئت مدیره صبا انرژی، مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر، مدیرعامل پالایش نفت آناهیتا، مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران، معاون شرکت تاپیکو، و عضویت در هیئت مدیره چندین شرکت پتروشیمی را در کارنامه خود دارد.