جلسه شورای بخش سیراف

یک عضو جدید به شورای بخش سیراف اضافه شد

بلوچی، بخشدار سیراف از عضو جدید "حسین دهقان زاده" در شورای اسلامی بخش سیراف خبر داد.

به گزارش جنوب استان حسین بلوچی بخشدار سیراف گفت: جلسه شورای بخش سیراف با توجه به ارتقاء بندر شیرینو به شهر و خروج این شهر از شورای بخش و ارتقاء آن به شورای شهرستان ، برای جایگزینی نماینده شیرینو ، انتخابات از میان اعضای شورای های روستاهای بخش سیراف برگزار شد.

که جناب آقای حسین دهقان زاده بعنوان عضو پنجم شورای بخش با آرای اعضای محترم شورای روستاهای پرک ، چاه مجنون ، لاور گل و لاور ده انتخاب شدند.
بخشدار سیراف افزود : با توجه به تکمیل اعضای شورای بخش ، طی روز های آینده ، انتخابات هیئت رییسه شورای بخش برای سال پیش رو برگزار خواهد شد.