پس از رأی‌گیری

اعضای هیئت رئیسه شورای شهرستان کنگان انتخاب شدند

با برگزاری انتخابات اعضای هیئت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهرستان کنگان در سال سوم علی شادمان رئیس و ابراهیم بهمنی نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان شد.

با برگزاری انتخابات اعضای هیئت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهرستان کنگان در سال سوم انتخاب شدند.

با حضور بخشدار مرکزی شهرستان کنگان و اعضای شورای اسلامی شهرستان جلسه ای تحت عنوان انتخاب هیأت رییسه شورای اسلامی شهرستان کنگان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه ابتدا محمدی بخشدار مرکزی مطالبی را در خصوص شرح و وظایف اعضای شورای اسلامی شهرستان مطرح کرد، وی خواستار نظارت مستقیم اعضای شورای اسلامی در شهرستان و شناخت مسائل و مشکلات شهرهای این شهرستان و مناطق و در میان مردم بودن را از اولویت های کاری اعضای شورای اسلامی شهرستان دانست و لازمه پیشرفت و توسعه در هر منطقه را شناخت کامل مسائل، همدلی، همکاری، رعایت و اجرای عدالت در انجام امور برشمرد.

در این جلسه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهرستان کنگان به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و از اقدامات انجام شده توسط شورا در یک سال گذشته گزارشی ارائه دادند و در پایان ضمن رأی گیری برای سال سوم مثل سال گذشته علی شادمان به عنوان رئیس انتخاب شد.

همچنین به اتفاق آرا، ابراهیم بهمنی به سمت نایب رئیس و ابوذر حسین پور منشی شورای اسلامی شهرستان کنگان انتخاب شدند.