ثبت رکورد تاریخی «تولید» کاویان در شش ماهه اول ۱۴۰۲

مدیرعامل پتروشیمی کاویان خبر از ثبت رکورد تاریخی «تولید» کاویان در شش ماهه اول ۱۴۰۲ داد.

رمضان اولادی مدیرعامل پتروشیمی کاویان خبر از ثبت رکورد تاریخی «تولید» کاویان در شش ماهه اول ۱۴۰۲ داد.

شرکت پتروشیمی کاویان از هلدینگ باختر در گزارش تولید ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ خود میزان تولید اتیلن را ۹۹۲۱۵۹ تن اعلام کرده است که ۹۹٫۲ درصد ظرفیت اسمی را پوشش داده است.

همچنین در این مدت مجموع تولید اتیلن و سی.تری پلاس ۱۰۷۵۱۱۷ تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به مقدار ۱۰۴۶۷۴۲ تن و ۱۰ درصد افزایش داشته است.

شواهد و قرائن نشان از ثبت رکورد تاریخی «تولید»کاویان در شش ماهه اول امسال می دهد.