سرپرست آموزش و پرورش شهرستان عسلویه منصوب شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در حکمی، سلیمان رشیدی را به سمت سرپرست آموزش و پرورش عسلویه منصوب کرد.

با حضور غلامحسین مهران پور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر و محمدعلی بادروح رییس اداره حراست آموزش و پرورش استان، با قدردانی از خدمات محمد بیدخونی رییس سابق آموزش و پرورش شهرستان عسلویه، حکم سرپرستی این اداره به سلیمان رشیدی برادر شهید محمد رشیدی اعطا شد.

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، ۱۵ سال سابقه آموزگاری و مدیریت مدرسه، کارشناس مسئول آموزش، مسئول حراست و رییس بسیج فرهنگیان در شهرستان، کارنامه علمی و اجرایی سرپرست جدید آموزش و پرورش شهرستان عسلویه است.