اولین رسانه استان بوشهر:

رسانه جنوب استان مجوز صوت و تصویر از ساترا گرفت

ابراهیم بهمنی صاحب امتیاز و مدیرمسئول رسانه جنوب استان گفت:رسانه جنوب استان با طی کردن مراحل اداری و انجام الزامات ساترا موفق به اخذ مجوز شد.

ابراهیم بهمنی صاحب امتیاز و مدیرمسئول رسانه جنوب استان گفت: این رسانه با طی کردن مراحل اداری و انجام الزامات ساترا موفق به اخذ مجوز شد.

ابراهیم بهمنی گفت: مجوزهای غیرقطعی دارای مدت‌ زمان شش ماهه هستند. بعد از گذشت این دوره شش ماهه و ارزیابی ساترا از نحوه عملکرد رسانه‌ها در صورت رعایت شرایط قانونی و آیین نامه‌های مرتبط، مجوزها به قطعی تبدیل خواهند شد و رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر، مجوز قطعی خود را دریافت خواهند کرد.

بهمنی ادامه داد: ما تلاش کردیم که با دریافت مجوز از ساترا بتوانیم گزارش های تصویری و صوتی بهتری با مجوز قانونی پوشش بدهیم.

 

“ساترا” سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر  «ساترا» یکی از نهادهای وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت تنظیم‌گریِ رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مجازی ایران را بر عهده دارد.

🔖 مجوز فرهنگ و ارشاد: ۹۳۷۷۰
🔖 مجوز فرهنگ و ارشاد: ۹۳۷۷۰
🔖 مجوز اینماد: ۳۲۹۰۵۰
🔖 مجوز شامد: ۱-۱-۷۷۵۵۵۷-۶۵۵
🔖 مجوز ساترا: NEWS-1-1402-002